Allerød Bordtennisklub (ABTK)

Velkommen til Allerød Bordtennisklub.

Allerød Bordtennisklub er etableret i 1972 og indgår i et samarbejde med Lillerød Idrætsforening. Siden 2007 har vi spillet i bordtennishallen (hal 4) i Lillerødhallerne, hvor der er fantastiske forhold for klubben og dens medlemmer.

Lillerødhallerne danner en perfekt ramme for klubbens daglige aktiviteter, holdkampe, begynderstævner, træningslejre og hyggesamlinger, hvor også forældre er velkommen.

Klubbens målsætning er blandt andet at skabe trygge rammer for klubbens børn og at sikre alle medlemmer, forældre og gæster en positiv oplevelse, når de færdes i hallen.

Vi tilstæber at alle - uanset niveau - kan trives på lige vilkår og have nogle gode oplevelser, både i klubben og i Lillerødhallerne generelt.

Indmeldelse:

Indmeldelsesblanket udyldes (se links) og afleveres i klubben eller den kan scannes og mailes til bordtennis@abtk.dk

Indmeldelse er foretaget når kontingent er indbetalt på klubbens konto. (vi udsender ikke seperat opkrævning)

Nye ungdomsmedlemmer som har indbetalt kontingent inden 31/12 vil få udleveret en klubtrøje som en del af kontingentet. (Senior/motionistmedlemmer vil have mulighed for at købe en klubtrøje).

Medlemmer opfordres til at opgive en mailadresse for derigennem at modtage information omkring klubbens aktiviteter.

Man kan få tilknyttet flere mailadresser på samme medlemsnavn. Skriv til bordtennis@abtk.dk hvis du ikke er blevet oprettet, har ændringer eller ønsker at få tilknyttet flere mailadresser.

Generelle oplysninger

Kontingentsatser 2022/23

Ungdom:                         1.400 kr. pr. sæson (inkl. kamplicens)

Senior turnering:             1.300 kr. pr. sæson (inkl. kamplicens)

Senior 60+                      1.050 kr. pr. sæson (inkl. kamplicens)

Senior motionister:             600 kr. pr. sæson.

Allerød bordtennisklubs bankkonto: 9570 13261954 (Danske Bank)

Mobilepay: 830129

Sæson 2022/23 starter mandag d. 15. august 2022 og slutter med udgangen af juni 2023

Klubben råder over 8 permanent opstillede borde.

Motionister og seniorspillere kan stort set selv bestemme træningtider og omfang af træning. Der vil også være mulighed for at træne lørdag / søndag hvor hallen er åben og der ikke er andre planlagte arrangementer i hal 4 (se hjemmesidens kalender om hallen er optaget).

Allerød Bordtennisklub er i sæsonen 2022/23 sponsoreret af: